Wat is kindercoaching?

 

Kindercoaching is een kortdurende en laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen van 6 t/m jaar met een hulpvraag.

Soms heeft uw kind net even wat extra begeleiding nodig dan u, de school en uw omgeving kan bieden.

Als kindercoach werken wij toekomstgericht en vanuit het hier en nu: wat wil het kind graag leren om wat onbezorgder in het leven te kunnen staan? Wij begeleiden het proces waarin we toewerken naar de nog aan te leren vaardigheid, waarbij we verder bouwen op de wijsheid en kwaliteiten waarover het kind al beschikt. Dit doen we aan de hand van de verschillende  werkvormen.

Coaching op maat

Ieder kind is uniek, en zal dan ook een eigen voorkeur hebben voor bepaalde werkvormen. Als coach sluiten wij hier zo goed mogelijk bij aan, zodat het kind zich vrij en prettig voelt om te praten. Het kind krijgt van ons handvatten om weer lekker in zijn of haar vel te zitten.

Een kindercoach kan onder meer helpen bij: