Hoe?

 

Eerste contact

Telefonisch of via het contactformulier kunt u contact opnemen voor meer informatie. Bij interesse sturen wij u het intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek bespreken we het door u ingevulde intakeformulier en kijken we samen naar wat precies de hulpvraag is. Hierna krijgt u een advies over een te volgen traject.

Wanneer de hulpvraag buiten onze deskundigheid valt, kunnen wij u doorverwijzen naar een ander soort hulpverlening. Mochten we na het intakegesprek besluiten om samen verder te gaan, plannen we vaak direct een aantal coachingssessies in.

Traject

Het traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Het is niet altijd van tevoren precies in te schatten hoeveel sessies uw kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders. Tijdens het traject zal blijken of er meer of minder sessies nodig zijn. Mocht dit het geval zijn, dan gebeurt dit altijd in overleg.

De eerste ontmoeting met uw kind is een kennismaking. Hierin gaan we samen met het kind op zoek naar zijn of haar hulpvraag. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. In onze werkwijze gaan we uit van de behoefte van het kind.

In de daarop volgende sessies gaan we samen met uw kind op zoek naar een antwoord op deze hulpvraag en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Denk hierbij aan verschillende creatieve en spelwerkvormen zoals tekenen, rollenspel en verhalen vertellen.

Evaluatiegesprek

Na afloop van de coachingsessies volgt een eindevaluatie met de ouder(s). Hierin blikken we terug op het proces en de vooruitgang. Heeft u vragen, of wilt u starten, neem dan contact met ons op.